Mediation

‘Voorkomen is beter dan genezen’. Ofwel: Ga bij een geschil eerst na of er door middel van mediation een oplossing gevonden kan worden. Dat kan een kostbare en langdurige procedure met de daarbij behorende onzekerheid voorkomen.

Marianne bemiddelt tussen partijen en zoekt samen met hen naar een passende oplossing bij een geschil. Veel voorkomende zaken zijn echtscheidingen, arbeidsgeschillen, business-to-business conflicten en beëindigingen van een samenwerking.

Als mediator heeft zij zich toegelegd op zakelijke geschillen binnen bedrijven, binnen maatschappen en geschillen tussen aandeelhouders. Ook bemiddelt ze bij arbeidsgeschillen en bij kwesties op het gebied van het personen- en familierecht. Steeds vaker kiezen haar cliënten voor mediation in plaats van een juridische procedure bij een rechter. Dat kan vaak veel tijd, zorgen en geld besparen.