Belastingadvies

Marianne Both geeft advies op fiscaal juridisch gebied. Daarnaast procedeert ze in belastingzaken. Zij werkt hierbij veelal samen met accountants- en administratiekantoren. Zij fungeert als gesprekspartner met de Belastingdienst.

Lees verder >

Advocatuur

Marianne Both is als advocaat werkzaam op de volgende rechtsgebieden:

  • Ondernemingsrecht
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Algemeen contractenrecht
  • Handels- en consumentenrecht
  • Arbeidsrecht
  • Insolventierecht (faillissementen en schuldsanering)
  • Huurrecht
  • Personen- en familierecht
  • Erfrecht

Marianne Both heeft in het rechtsgebieden- register van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:
Algemene praktijk, burgerlijk recht.
Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen.

 

Lees verder >

Mediation

‘Voorkomen is beter dan genezen’. Ofwel: Ga bij een geschil eerst na of er door middel van mediation een oplossing gevonden kan worden. Dat kan een kostbare en langdurige procedure met de daarbij behorende onzekerheid voorkomen.

Marianne Both bemiddelt tussen partijen en zoekt samen met hen naar een passende oplossing bij een geschil. Veel voorkomende zaken zijn echtscheidingen, arbeidsgeschillen, business-to-business conflicten en beëindigingen van een samenwerking.

Lees verder >